Oppdatert

LinkedIn

Det er laget eget kvadratisk profilbilde justert for bruk på LinkedIn. Det er også laget egne varianter av temabildene til Forskningsdagene, en med 3D og en med Dubins Path. Det er også laget egne varianter for sammarbeidspartnere.

Alle formater eksisterer på både bokmål, nynorsk og samisk.

Coverbildene er oppdatert med temabildet for 2023

Forskningsdagene

Frame 330

3D temabilde, desktop

Frame 335

Dubins Path temabilde, desktop

Frame 328

3D temabilde, mobil

Frame 332

Dubins Path temabilde, mobil

Sammarbeidspartnere

Frame 327

3D temabilde, desktop

Frame 334

Dubins Path temabilde, desktop

Frame 331

3D temabilde, mobil

Frame 333

Dubins Path temabilde, mobil


Nedlastning