Oppdatert

Logo

Hovedlogoen består av et logosymbol og et navnetrekk som er satt i en lock-up. Logosymbol og navnetrekk har fast plassering og størrelse og skal brukes slik den presenteres her.
Forsker Grand Prix Navnetrekk Vertkøykasse 01

I tillegg finnes det versjoner av logo med årstall og 'Finale'. De eksistere i samme fargekombinasjoner som hovedlogoen.

Forsker Grand Prix Navnetrekk Vertkøykasse 05a
Forsker Grand Prix Navnetrekk Vertkøykasse 09a

Logoplassering

Logo skal alltid plasseres øverst til venstre, og størrelsen kan justeres.

Forsker Grand Prix Logoplassering 01
Forsker Grand Prix Logoplassering 02
Forsker Grand Prix Logoplassering 01 1

Minimum størrelse og frisone

Minimum størrelse for logoen er 1 cm på trykte flater, og 32 px digitale flater. Størrelser mindre enn dette vil påvirke logoens fremtoning og vi anbefaler derfor at det ikke brukes.

Forsker Grand Prix Minstestørrelse 01

For å sikre optimal fremtoning av logo, er det viktig med luft og riktig avstand rundt logo. Vi kaller dette en frisone. Illustrasjonen viser anbefalt frisone for logo.

Kaffe med en forsker Brandbook Frisone 02

Nedlastning