Oppdatert

Maler

For å sikre konsistens i Forsker Grand Prix visuelle uttrykk og forenkle produksjon, har vi utarbeidet noen maler for ulikt materiell. Noen maler er faste, mens andre vil være mer fleksible, da innhold vil variere. Maler du finner her vil også legge et godt grunnlag for videreutvikling av nytt materiell.

Talekort

Format: A5, liggende
Anbefalt papirtype: Amber Graphics 240g/m2

Produksjonsfil kan lastes ned under.

FGP Talekort A5

Nedlastning


Presentasjonsmal

Det er utviklet en programmert presentasjonsmal for Forsker Grand Prix. Malen består av en rekke malsider som sikrer riktig bruk av identiteten. Malen er utviklet i PowerPoint i profilens erstatningsfont Arial.

Nedenfor kan dere se et utvalg av malsidene. Full mal kan lastes ned under.

PPT A Forside 01 1920x1080px
PPT A Forside 02 1920x1080px
PPT A Sitat 03 1920x1080px

Sitat

PPT A Sluttplakat 01 1920x1080px

Sluttplakat

Nedlastning


Stemmetall

Format: A4, stående
Anbefalt papirtype: Amber Graphics 240g/m2

Produksjonsfil kan lastes ned under.

STEMMESEDDEL 1
STEMMESEDDEL 2 0098
STEMMESEDDEL 3
STEMMESEDDEL 4 0166
STEMMESEDDEL 5
STEMMESEDDEL 6

Nedlastning


Diplom

Det er utviklet to maloppsett for diplom i A4 format: en versjon til lokale arrangementer og en versjon til den nasjonal finalen. Produksjonsfilen kan lastes ned under.

Anbefalt papirtype: Amber Graphics 240g/m2.

04
05
06
07
08

Nedlastning