Oppdatert

Verktøykasse

Verktøykassen inneholder alle identitetselementer som sammen skaper vårt nye visuelle uttrykk. Det er derfor viktig at alle som skal bruke denne, setter seg godt inn i regler for bruk, slik at identiteten fremstår konsistent på alle flater og møter med våre målgrupper.

Farger

Fargepaletten er utviklet for å styrke merkevaren og det visuelle uttrykket med et fargeuttrykk som støtter flere av merkevarens behov og oppgaver.

Les mer


Typografi

Forskningsdagene Brandbook Vertkøykasse 03

PP Neue Montreal og IBM Plex Mono er Forskningsdagene sine identitetsfonter, og samspillet mellom disse gir et definert og over tid gjenkjennelig typografisk uttrykk for Forskningsdagene.

Les mer


Temabilder

Det er utviklet egne 3D-universer som fungerer som temabilder for Forskingsdagene. Hvert år får sitt egen temabilde, og det skal brukes gjennomgående i alle kommunikasjonsflater der det lar seg gjøre.

Les mer