Oppdatert

Typografi

PP Neue Montreal og IBM Plex Mono er Forskningsdagene sine identitetsfonter, og samspillet mellom disse gir et definert og over tid gjenkjennelig typografisk uttrykk for Forskningsdagene.

Det er viktig at fontene brukes slik det er definert her og at det typografiske hierarkiet følges. Det betyr at skriftsnittenes rolle og forhold til hverandre er viktig; og med det også fontstørrelser, linjeavstand og kontrastene dette skaper.

Gjennom dette vil typografien bidra til å styrke merkevaren og Forskningsdagene kan ta eierskap til det visuelle uttrykket som er definert. I tillegg til dette skapes det også over tid et tydelig slektskap til Forsningsrådet, som bruker de samme typografiske verktøyene.

Profilfont

PP Neue Montreal er Forskningsrådets profilfont og benyttes i tre ulike vekter, Regular, Medium og Semi-Bold. Fonten skal fremstå som tydelig og frempå i uttrykket og være god lesbar i alle kanaler. Korte formuleringer og direkte budskap i kombinasjon med tydelig typografi er derfor viktig.

Gjennomgående skal kun små bokstaver benyttes, sammen med stor forbokstav. Vi skriver ikke ord med kun store bokstaver. All tekst skal venstrestilles for optimal lesbarhet. I tillegg er det definert en systemfont, som kun skal brukes der det er tekniske begrensninger for bruk av det primære typesnittet.

Filtypen av fonten man skal bruke er PP Neue Montreal VF (Variabel font).

Forskningsdagene Typografi Neue Montreal 01

Støttefont

IBM Plex Mono er en støttefont som hjelper oss med å presisere budskap ,og benyttes i én vekt, Regular. Den brukes til datatekst, knapper, støttetekster og andre mindre budskap i nærheten av Neue Montreal som får litt mer plass på den definerte flaten.

Forskningsdagene Typografi IBM Plex Mono 01

Typografi i bruk

Noen eksempler på bruk av PP Neue Montreal og IBM Plex Mono i bruk på Forskningsdagene sine flater.

Forskningsdagene Typografi Eksempel 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Forskningsdagene Typografi Eksempel 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Forskningsdagene Typografi Eksempel 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Forskningsdagene Typografi Eksempel 04

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


Linjeavstander

Vi har definert et typografisk hierarki, hvor linjeavstand og kontrast mellom skriftstørrelser bidrar til å opprettholde et konsekvent og profesjonelt visuelt uttrykk. Man skal alltid prøve å ha god og tydelig kontrast mellom tekststørrelsen.

Hovedregel for tekststørrelsen er at den skal være 85% av linjeavstanden, så når linjeavstanden er 90pt, skal tekststørrelsen være 76,5pt. (85% = 90*0,85). På denne måten plasseres all typografi ryddig og enkelt inn i Forskningsdagene sitt rutenett-grid-system. Alle stilene er også definert i alle de forskjellige malene som er laget for Forskningsdagene.

Under her kan man teste ut de forskjellige fontene, definert i de forskjellige tekststilene.

PP Neue Montreal
Regular
102px
120px
PP Neue Montreal
Regular
76px
90px
PP Neue Montreal
Regular
51px
60px
PP Neue Montreal
Regular
26px
30px
IBM Flex
Regular
17px
20px

Erstatningsfont

Arial er profilens erstatningsfont og skal benyttes i eksempelvis nyhetsbrev, epost-signaturer og presentasjoner hvor PP Neue Montreal ikke støttes. Arial er preinstallert på alle maskiner som kjører Windows og Mac OS.

PP Neue Montreal Regular og Medium erstattes med Arial Regular. PP Neue Montreal Semi-Bold erstattes med Arial Bold.

Forskningsdagene Typografi Arial 01

Nedlastninger

Skriftsnittene kan skaffes direkte her: