Oppdatert

Initiativer

Forskningsdagene står bak en rekke initiativer, og det er viktig at den kommer tydelig frem som en avsender.
Det er utviklet en rekke designverktøy for de forskjellige initiativene. Her finner du en oversikt, enkle retningslinjer og malverk for nedlasting.

Kaffe med en forsker

Navnetrekket skal brukes kun i svart eller hvit.

Kaffe med en forsker Navnetrekk Vertkøykasse 01

I tillegg finnes det en versjon av logo som går over to linjer. Den kan brukes i samme fargekombinasjoner som hovedlogoen.

Kaffe med en forsker Navnetrekk Vertkøykasse 02
Kaffe med en forsker Navnetrekk Vertkøykasse 04

Plassering

Navnetrekk skal alltid plasseres øverst til venstre, og størrelsen kan justeres.

Kaffe med en forsker Logoplassering 01
Kaffe med en forsker Logoplassering 02
Kaffe med en forsker Logoplassering 03
Kaffe med en forsker Logoplassering 04

Logo sammen med Forskningsdagene sin logo

Når Kaffe med en forsker og Forskningsdagenes logo skal brukes på samme flate, skal de plasseres med god avstand til hverandre. Forskningsdagene kan også plasseres i et dynamisk logofelt, enten i bunnen eller rotert 90° til høyre. Logoene skal være 1:1 samme størrelse.

Kaffe med en forsker Brandbook 01

Forskningsdagene-logo uten bunnjustert dynamisk logofelt. Kaffe med en forsker sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsdagene-logoen.

Kaffe med en forsker Brandbook 02

Forskningsdagene-logo i bunnjustert dynamisk logofelt. Kaffe med en forsker sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsdagene-logoen.

Kaffe med en forsker Brandbook 03

Forskningsdagene-logo med høyrestilt dynamisk logofelt. Kaffe med en forsker sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsdagene-logoen.

Logo sammen med Forskningsrådet sin logo

Når Kaffe med en forsker og Forskningsrådets logo skal brukes på samme flate, skal de plasseres med god avstand til hverandre. Forskningsrådet kan også plasseres i et dynamisk logofelt, enten i bunnen eller rotert 90° til høyre. Logoene skal være 1:1 samme størrelse.

Kaffe med en forsker Brandbook Logo Med Andre Logoer 02 A

Forskningsrådet-logo uten bunnjustert dynamisk logofelt. Kaffe med en forsker sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsrådet-logoen.

Kaffe med en forsker Brandbook Logo Med Andre Logoer 01 A

Forskningsrådet-logo i bunnjustert dynamisk logofelt. Kaffe med en forsker sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsrådet-logoen.

Kaffe med en forsker Brandbook Logo Med Andre Logoer 03 A

Forskningsrådet-logo med høyrestilt dynamisk logofelt. Kaffe med en forsker sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsrådet-logoen.

Minimum størrelse og frisone

Minimum størrelse for logoen er 1 cm på trykte flater, og 32 px digitale flater. Størrelser mindre enn dette vil påvirke logoens fremtoning og vi anbefaler derfor at det ikke brukes.

For å sikre optimal fremtoning av logo, er det viktig med luft og riktig avstand rundt logo. Vi kaller dette en frisone. Illustrasjonen viser anbefalt frisone for logo.

Kaffe med en forsker Minimum Størrelse 01

Minimum størrelse

Kaffe med en forsker Minimum Størrelse 02

For å sikre optimal fremtoning av logo, er det viktig med luft og riktig avstand rundt logo. Vi kaller dette en frisone. Illustrasjonen viser anbefalt frisone for logo.

Kaffe med en forsker Brandbook Frisone 01

Frisone

Kaffe med en forsker Brandbook Frisone 02

Nedlastning


Forskningskafé

Navnetrekket skal brukes kun i svart eller hvit.

Forskningskafe Navnetrekk Vertkøykasse 01

Plassering


Navnetrekk skal alltid plasseres øverst til venstre, og størrelsen kan justeres.

Forskningskafe Logoplassering 01
Forskningskafe Logoplassering 02

Logo sammen med Forskningsdagene sin logo


Når Kaffe med en forsker og Forskningsdagenes logo skal brukes på samme flate, skal de plasseres med god avstand til hverandre. Forskningsdagene kan også plasseres i et dynamisk logofelt, enten i bunnen eller rotert 90° til høyre. Logoene skal være 1:1 samme størrelse.

Forskningskafe Brandbook med FD 01 A

Forskningsdagene-logo uten bunnjustert dynamisk logofelt. Forskningskafé sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsdagene-logoen.

Forskningskafe Brandbook med FD 02 A

Forskningsdagene-logo i bunnjustert dynamisk logofelt. Forskningskafé sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsdagene-logoen.

Forskningskafe Brandbook med FD 03 A

Forskningsdagene-logo med høyrestilt dynamisk logofelt. Forskningskafé sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsdagene-logoen.

Logo sammen med Forskningsrådet sin logo


Når Kaffe med en forsker og Forskningsrådets logo skal brukes på samme flate, skal de plasseres med god avstand til hverandre. Forskningsrådet kan også plasseres i et dynamisk logofelt, enten i bunnen eller rotert 90° til høyre. Logoene skal være 1:1 samme størrelse.

Forskningskafe Brandbook Logo Med Andre Logoer 02 A

Forskningsrådet-logo uten bunnjustert dynamisk logofelt. Forskningskafé sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsrådet-logoen.

Forskningskafe Brandbook Logo Med Andre Logoer 01 A

Forskningsrådet-logo i bunnjustert dynamisk logofelt. Forskningskafé sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsrådet-logoen.

Forskningskafe Brandbook Logo Med Andre Logoer 03 A

Forskningsrådet-logo med høyrestilt dynamisk logofelt. Forskningskafé sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsrådet-logoen.

Minimum størrelse og frisone


Minimum størrelse for logoen er 1 cm på trykte flater, og 32 px digitale flater. Størrelser mindre enn dette vil påvirke logoens fremtoning og vi anbefaler derfor at det ikke brukes.

Forskningskafe Minimum Størrelse 01

Minimum størrelse

For å sikre optimal fremtoning av logo, er det viktig med luft og riktig avstand rundt logo. Vi kaller dette en frisone. Illustrasjonen viser anbefalt frisone for logo.

Forskningskafe Brandbook Frisone 01

Frisone

Nedlastning


På labben

Navnetrekket skal brukes kun i svart eller hvit.

Pa labben Navnetrekk Vertkøykasse 01

Plassering


Navnetrekk skal alltid plasseres øverst til venstre, og størrelsen kan justeres.

Pa labben Logoplassering 01
Pa labben Logoplassering 02

Logo sammen med Forskningsdagene sin logo


Når Kaffe med en forsker og Forskningsdagenes logo skal brukes på samme flate, skal de plasseres med god avstand til hverandre. Forskningsdagene kan også plasseres i et dynamisk logofelt, enten i bunnen eller rotert 90° til høyre. Logoene skal være 1:1 samme størrelse.

Pa labben Brandbook med FD 01 A

Forskningsdagene-logo uten bunnjustert dynamisk logofelt. På labben sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsdagene-logoen.

Pa labben Brandbook med FD 02 A

Forskningsdagene-logo i bunnjustert dynamisk logofelt. På labben sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsdagene-logoen.

Pa labben Brandbook med FD 03 A

Forskningsdagene-logo i bunnjustert dynamisk logofelt. På labben sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsdagene-logoen.

Logo sammen med Forskningsrådet sin logo


Når Kaffe med en forsker og Forskningsrådets logo skal brukes på samme flate, skal de plasseres med god avstand til hverandre. Forskningsrådet kan også plasseres i et dynamisk logofelt, enten i bunnen eller rotert 90° til høyre. Logoene skal være 1:1 samme størrelse.

Pa labben Brandbook Logo Med Andre Logoer 02 A

Forskningsrådet-logo uten bunnjustert dynamisk logofelt. På labben sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsrådet-logoen.

Pa labben Brandbook Logo Med Andre Logoer 01 A

Forskningsrådet-logo i bunnjustert dynamisk logofelt. På labben sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsrådet-logoen.

Pa labben Brandbook Logo Med Andre Logoer 03 A

Forskningsrådet-logo med høyrestilt dynamisk logofelt. På labben sitt navnetrekk skal være enten 1× eller 2× av av størrelsen til Forskningsrådet-logoen.

Minimum størrelse og frisone


Minimum størrelse for logoen er 1 cm på trykte flater, og 32 px digitale flater. Størrelser mindre enn dette vil påvirke logoens fremtoning og vi anbefaler derfor at det ikke brukes.

Pa labben Minimum Størrelse 01

Minimum størrelse

For å sikre optimal fremtoning av logo, er det viktig med luft og riktig avstand rundt logo. Vi kaller dette en frisone. Illustrasjonen viser anbefalt frisone for logo.

Pa labben Brandbook Frisone 01

Frisone

Nedlastning