Oppdatert

Logo

Forskningsdagene sin logo er den viktigste identitesmarkøren for Forskningsdagene, og skal brukes på alle kommunikasjonsnivåer. Logoikonet er laget ved hjelp av Dubins Path, som også brukes av Forskningsrådet. Dubins Path representerer Forskningsrådet sin rolle der koblinger skaper forandring.

Logoikon

På flater der man ikke kan bruke hele logoen kan vi benytte logoikonet alene. For at logoen skal stå like godt på lyse og mørke bakgrunner, finnes den i tre fargevarianter, samt i positiv og negativ versjon.

Forskningsdagene Ikon Rod RGB 1

Waals-farget logo på Appleton-bakgrunn.

Forskningsdagene Ikon Rod RGB

Appleton-farget logo på Rainwater-bakgrunn.

Forskningsdagene Ikon Rod2 RGB

Röntgen-farget logo på Appleton-bakgrunn.

Forskningsdagene Ikon Svart RGB

Positiv logo

Forskningsdagene Ikon Hvit RGB

Negativ logo


Partnermerke

På flater der samarbeidspartnere vil vise at de er en del av Forskningsdagene, er det utviklet et partnermerke som kan plasseres på flater det er ønskelig.

Forskningsdagene Partnermerke RGB

Logoplassering

Hovedlogo skal alltid plasseres øverst til venstre, og størrelsen kan justeres. Når man bruker tertiærlogoen er det mulig å dra navnetrekket lenger vekk fra ikonet dersom det er behov for det.

Minimum størrelse

Minimum størrelse for logoen er 1 cm på trykte flater, og 32 px digitale flater. Størrelser mindre enn dette vil påvirke logoens fremtoning og vi anbefaler derfor at det ikke brukes.

Forskningsdagene Minstestørrelse 04

Frisone

For å sikre optimal fremtoning av logo, er det viktig med luft og riktig avstand rundt logo. Vi kaller dette en frisone. Illustrasjonen viser anbefalt frisone for logo.

Forskningsdagene Frisone 01

Met utgangspunkt i størrelsen på logoikon (3×) skal det alltid være en frisone på minimum 2× for Forskningsdagene sin logo.

Forskningsdagene Frisone 02

Met utgangspunkt i høyden på logoikon (1×) skal det alltid være 2× frisone mellom Forskningsdagene sin logo og andre logoer.


Feil logobruk

Logoene er Forskningsdagenes viktigste visuelle markør og det er derfor viktig at den alltid gjengis riktig og konsekvent. Logoen skal aldri endre form, eller erstattes av andre elementer eller annen typografi. Den må aldri strekkes, kuttes, roteres eller endre uttrykk på noen måte. Den skal heller aldri fremtre med skygger eller andre effekter.

Her er oversikt over mulig feilbruk som skal gi en idé om hva som ikke skal gjøres. Oversikten er ikke uttømmende.

Forskningsdagene Donts 01

Aldri lag nye versjoner av logo-lockups.

Forskningsdagene Donts 02

Aldri bruk på andre bakgrunner enn de som er definert.

Forskningsdagene Donts 03

Fargene i logoikonet må ikke endres.

Forskningsdagene Donts 04

Logo skal ikke roteres.

Forskningsdagene Donts 05

Aldri bruk effekter på logo, som skygger, gradient osv.

Forskningsdagene Donts 06

Aldri dra og strekk logo på noen måte.

Forskningsdagene Donts 07

Aldri lag nye versjoner av logo som f.eks. outline versjon.

Forskningsdagene Donts 08

Aldri lag nye komposisjoner eller lock-up versjoner av logo.

Forskningsdagene Donts 09

Aldri legg til nye elementer sammen med logo.

Forskningsdagene Donts 10

Aldri juster fontvekt i navnetrekk.

Forskningsdagene Donts 11

Aldri bytt font på navnetrekk.

Forskningsdagene Donts 12

Aldri juster avstand i navnetrekk.


Nedlastning