Oppdatert

Flyer

Forsiden er låst til profilering av Forskningsdagene. På baksiden kan arrangør bytte ut bilder, tekst og sette inn egen logo. Alle formater eksisterer på både bokmål, nynorsk og samisk.

Malverk inneholder en versjon med profilfont (PP Neue Montreal) og en versjon med erstatningsfont (Arial). Begge varianter bruker støttefonten IBM Plex Mono, som man kan laste ned og bruke helt gratis.

A5 Stående

Anbefalt papirtype: Amber Graphics 150g/m2.

A3 297x420 mm
FD Flyer A5 Stående Bokmal2

Bakside

FD Flyer A5 Stående Bokmal3

Bakside

A5 Liggende

Anbefalt papirtype: Amber Graphics 150g/m2.

1
FD Flyer A5 Liggende Bokmal2
FD Flyer A5 Liggende Bokmal3

Nedlastning