Oppdatert

Digitale annonser

Alle formater eksisterer på både bokmål, nynorsk og samisk.

300x250

300x250px 2

Alternativ A, uten Forskningsrådet logo.

300x250px

Alternativ A, med Forskningsrådet logo.

300x250px 3

Alternativ B, uten Forskningsrådet logo.

300x250px 1

Alternativ B, med Forskningsrådet logo.

300x600

300x600px

Alternativ A, uten Forskningsrådet logo.

300x600px 2

Alternativ A, med Forskningsrådet logo.

300x600px 1

Alternativ B, uten Forskningsrådet logo.

300x600px 3

Alternativ B, med Forskningsrådet logo.

580x500

580x500px

Alternativ A, uten Forskningsrådet logo.

580x500px 2

Alternativ A, med Forskningsrådet logo.

580x500px 1

Alternativ B, uten Forskningsrådet logo.

580x500px 3

Alternativ B, med Forskningsrådet logo.

980x300

980x300px

Alternativ A, uten Forskningsrådet logo.

980x300px 1

Alternativ A, med Forskningsrådet logo.

980x300px 1

Alternativ B, uten Forskningsrådet logo.

980x300px 3

Alternativ B, med Forskningsrådet logo.


Nedlastning