Oppdatert

Plakater

Alle formater eksisterer på både bokmål, nynorsk og samisk.

Plakater skal trykkes på bestrøket papir.
Anbefalt papirtype: Amber Graphics 170g/m2.

Enkeltstående plakater, A1 og A3

FD Hovedplakat A1 Enkeltstående Bokmal

Sammensatte plakater, A1 og A3

Med dette oppsettet kan man kombinere flere språk og ha mange forskjellige plakater på rekke og rad.

Plakat med logo skal alltid stå til venstre.

FD Hovedplakat A1 Sammensatt Bokmal
FD Hovedplakat A1 Sammensatt Bokmal2

Enkeltstående plakater for arrangører, A1 og A3

Mulighet for å bytte ut tekster og bilder. Valgfritt om man vil ha et, to eller tre bilder i bildefeltene.

Malverket inneholder en versjon med profilfont (PP Neue Montreal) og en versjon med erstatningsfont (Arial). Begge varianter bruker støttefonten IBM Plex Mono, som man kan laste ned og bruke helt gratis.

FD For Arrangorer A1 Enkeltstående 01

Sammensatte plakater for arrangører, A1 og A3

Mulighet for å bytte ut tekster og bilder. Valgfritt om man vil ha et, to eller tre bilder i bildefeltene. Med dette oppsettet kan man kombinere flere språk og ha mange forskjellige plakater på rekke og rad.

Malverket inneholder en versjon med profilfont (PP Neue Montreal) og en versjon med erstatningsfont (Arial). Begge varianter bruker gratis-fonten IBM Plex Mono.

FD For Arrangorer A1 Enkeltstående 02
FD For Arrangorer A1 Enkeltstående 03

Nedlastning