Oppdatert

Plakater

Alle formater eksisterer på både bokmål, nynorsk og samisk.

Plakater skal trykkes på bestrøket papir.
Anbefalt papirtype: Amber Graphics 170g/m2.

Enkeltstående plakater, A1 og A3

Hovedplakat ES 297x420 mm

Sammensatte plakater, A1 og A3

Med dette oppsettet kan man kombinere flere språk og ha mange forskjellige plakater på rekke og rad.

Plakat med logo skal alltid stå til venstre.

Hovedplakat DS 297x420 mm
Hovedplakat DS 297x420 mm 1

Plakater for arrangører, A1 og A3

Mulighet for å bytte ut tekster og bilder. Valgfritt om man vil ha et, to eller tre bilder i bildefeltene. Med dette oppsettet kan man kombinere flere språk og ha mange forskjellige plakater på rekke og rad.

Malverket inneholder en versjon med profilfont (PP Neue Montreal) og en versjon med erstatningsfont (Arial). Begge varianter bruker støttefonten IBM Plex Mono, som man kan laste ned og bruke helt gratis.

FD For Arrangorer A1 Enkeltstående 01
Arrangører 297x420 mm

Viste du at og kan man, A1 og A3

A4 2

Visste du A1 og A3

A4 1

Kan man A1 og A3


Nedlastning

Under arbeid